கொவிட்-19 தடுப்பூசி திட்டத்தின் ஓராண்டு பூர்த்தி நிகழ்வு பிரதமர் தலைமையில் | Virakesari.lk

(ஜெ.அனோஜன்) நாட்டில் கொவிட்-19 தடுப்பூசி இயக்கத்தின் ஓராண்டு நிறைவை முன்னிட்டு தேசிய தடுப்பூசி கொண்டாட்டங்கள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில் நாளை மறுதினம் (29) காலை சுகாதார…